Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2021 r. na
Dostawa i montaż urządzeń w celu zasadniczej zmiany istniejącego procesu technologicznego

pobierz plik .pdf
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę i montaż urządzeń w celu zasadniczej zmiany istniejącego procesu technologicznego - Informacja o wybranym wykonawcy z dnia 18.10.2021 r. 

pobierz plik .pdf